Členské príspevky

 
Číslo účtu Klubu chovateľov duričov  : IBAN SK4809000000000093281517 
 

Informácie pre členov KCHD pri zrealizovaní platby ( členských príspevkov a podobne ) cez internet banking alebo poštovou poukážkou .

1. Číslo účtu :  IBAN SK4809000000000093281517 

2. Variabilný symbol : číslo členského preukazu 

3. Špecifický symbol : číslo kódu položky, za akým účelom bola platba zrealizovaná

4. Pri platbe poštovou poukážkou uviesť meno a priezvisko , adresu bydliska.

 

Členské príspevky pre rok 2017
 
Členský príspevok :  člen     SPZ                                        10 €   kód : 01
                                 nečlen SPZ                                        15 €   kód : 02
                                 zápisné                                                5 €   kód : 03
                                 odporúčanie na párenie                      5 €    kód : 04
                                 párenie chovným psom                     10 €    kód : 05
                                 párenie chovným psom nečlena        20 €   kód : 06
                                odchované šteňatá                              4 €     kód : 07
                                bonitácia psa / suky                           15 €     kód : 08