Novinky

Špeciálna výstava KCHD

07.10.2020 10:30
Špeciálna výstava KCHD sa uskutoční podľa propozícii, akurat miesto konania sa meni.  Výstava sa uskutoční na strelnici OkO SPZ Bardejov - Sveržov. Strelnica OkO SPZ BJ je cca 1 km za obcou Sveržov smer Gaboltov za mostom vpravo (200 m pred križovatkou Gaboltov - Nižný...

Zmena v podmienkach chovnosti

27.01.2020 11:34
Zmena v podmienkach chovnosti pre všetky plemená, ktoré klub zastrešuje: Absolvovanie klubovej alebo špeciálnej výstavy KCHD.