Novinky

Upozornenie

04.02.2018 20:00
Upozornenie pre členov KCHD . Člen KCHD ktorému  nebol doručený nový členský preukaz KCHD, nech to ihneď oznámi u matrikára KCHD p.Šima Vladimír tel.0908716939